T.c. Aşkabat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Aşkabat Büyükelçiliği 10.09.2012

T.C.

AŞKABAT BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

 

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

 

T.C. Aşkabat Büyükelçiliği’ndemünhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.    Sınav tarihi itibariyle  41 yaşından gün almamış olmak,

3.    En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4.    Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5.    Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6.    Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7.    Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8.    Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

9.    Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1.      Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2.  Özgeçmiş (CV),

3.  Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4.  Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,

5.  Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

6.  Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet

     fotokopisi,

7.  Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

 

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 13 Ekim 2012 Cumartesi günü saat 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 arasında T.C.  Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merkezi’nde (Ertuğrul Gazi Camii yanı) yapılacaktır.

 

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye  çeviri (1 saat)

İngilizce’den  Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik ( 1 Saat)

   

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar  20 Ekim 2012 Cumartesi günü saat 11.00 ve 15:00’deBüyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

 

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç  27 Eylül 2012  günü mesai bitimine kadar (18:30) Büyükelçiliğimiz Schevchenko 9, Aşkabat  adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:30 – 18:30) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

 

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav:  T.C. Aşkabat Büyükelçiliği

Kültür Merkezi  (Ertuğrul Gazi Camii yanı)

 

Sözlü ve Uygulamalı Sınav:

T.C. Aşkabat Büyükelçiliği

Schevchenko 9

 

Tel      : 94 00 95 / 94 00 80 / 37 91 00 / 37 91 99

Fax     : 94 19 15 / 94 01 18

E-mail: embassy.ashgabat@mfa.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazartesi - Cuma

08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Büyükelçiliğimizin bulunduğu Göroglu Caddesi'nin eski adı olan "Şevçenko" olarak geçmekte olup Büyükelçiliğimizin sokak adı ve bina numarasıyla birlikte "Şevçenko 9" olarak tarif edilmesi kolaylık sağlayacaktır.
Ticaret Müşavirliği, Din Hizmetleri Müşavirliği, Kültür Müşavirliğimiz "Kültür Merkezi" olarak bilinen ayrı bir binada bulunmaktadır (Göroglu Caddesi 41, Ertugrul Gazi Camii'nin yanı).
1.1.2018 Yılbaşı
8.3.2018 Uluslararası Kadınlar Günü
21.3.2018 22.3.2018 Bahar Bayramı (Nevruz Bayramı)
18.5.2018 Anayasa ve Bayrak Günü
27.9.2018 Bağımsızlık Günü
6.10.2018 Hatıra Günü
12.12.2018 Tarafsızlık Günü