Vize Başvuruları 5 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren "online Vize Başvuru Sistemi" Üzerinden Yapılmaktadır.

Aşkabat Büyükelçiliği 12.01.2016

Vize uygulamalarında yeknesaklığın sağlanması için e-Vize dışındaki tüm vize başvuruları 5 Ocak 2016 tarihinden itibaren “Online vize başvuru sistemi” üzerinden yapılacaktır.

Sözkonusu uygulama ile yukarıdaki tarihten itibaren tüm vize başvurularının www.visa.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 15. Maddesinde “kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlara vize verilmez” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, vize başvurusunda bulunan tüm yabancılardan geçerli sağlık sigortası talep edilecektir.

Vize Otomasyon Projesinin esaslarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

a) Bundan böyle dış temsilciliklerimize yapılacak her türlü vize başvuruları, ilke olarak internet üzerinden alınacaktır. Bu uygulamayla, vize başvuruları için gerekli verilerin tamamının başvuru sahipleri tarafından önceden sisteme kaydedilmesi öngörülmektedir.

b) Beraberinde aile üyeleriyle seyahat edecek kişilerin, bu kişilerle ilgili verileri de ayrı ayrı sisteme kaydetmeleri öngörülmektedir. Bununla birlikte başvuruyu yapan kişiler, aile üyeleriyle ilgili başvuru dosyalarını topluca görüntüleyebilecek ve bu veriler üzerinde değişiklik yapabileceklerdir.

c) Temsilciliklerimizin, başvuru işlem hacimlerine göre, tüm vize başvurularını randevu esasına göre kabul etmeleri mümkündür. Bu durumda, vize başvurusunda bulunan yabancılar, elektronik ortamda vize başvuru verilerini sisteme kaydettikten sonra e-Konsolosluk üzerinden, talep etmeleri durumunda ilgili temsilciliğimizden “vize görüşmesi” için randevu alacaklardır.

d) Online vize başvuru sisteminde ilke olarak, veriler üç başlık altında derlenmektedir. Bunlar "kişisel bilgiler, pasaport bilgileri, seyahate ilişkin bilgiler"dir. Ortak veri alanları dışında, talepte bulunulan vize türüne göre başvuran yabancılardan son aşamada Bakanlığımız ve ilgili temsilciliklerimiz tarafından belirlenen ilave belgeler de istenebilecektir.

e) e-Vize dışındaki tüm vize başvurularında ilke olarak başvuru sahibi ile yüz yüze görüşme/mülakat yapılması öngörülmektedir. E-Konsolosluk üzerinden vize talebinde bulunan yabancılar, sisteme yükledikleri, kendilerinden talep edilen belgelerin asılları ve doldurdukları vize formunun imzalanmış basılı örneğiyle birlikte ilgili temsilciliğimize başvuracaklardır. Başvuru evrakının kabul edilmesi ile birlikte gerekli vize harcı tahsil edilecektir. Sözkonusu müracaatın olumsuz sonuçlanması halinde tahsil edilen vize harcının iadesinin mümkün olmayacağı müracaat sahibine bildirilecektir. Yapılan görüşme sonrasında, başvuru belgeleri kabul edilen yabancı uyruklulara vizeleri, vize rejimimiz uyarınca re'sen verilebilecek veya kayıt istizan için onaylanacaktır.

f)İstizan gereken başvurular ülkemizde ilgili kuruluşların değerlendirmesi akabinde sonuçlandırılacaktır. Vize verilmesi uygun görülen yabancılara bilgilendirme, sistem tarafından otomatik olarak gönderilecek e-posta ile yapılacak ve kişilerin ilgili temsilciliğimize başvurarak vizelerini alabilecekleri bildirilecektir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Aşkabat Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar

2016 Türkiye Scholarships Appications.pdf

2016 Türkiye Bursları Hakkında Duyuru.pdf

Pazartesi - Cuma

08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Büyükelçiliğimizin bulunduğu Göroglu Caddesi'nin eski adı olan "Şevçenko" olarak geçmekte olup Büyükelçiliğimizin sokak adı ve bina numarasıyla birlikte "Şevçenko 9" olarak tarif edilmesi kolaylık sağlayacaktır.
Ticaret Müşavirliği, Din Hizmetleri Müşavirliği, Kültür Müşavirliğimiz "Kültür Merkezi" olarak bilinen ayrı bir binada bulunmaktadır (Göroglu Caddesi 41, Ertugrul Gazi Camii'nin yanı).
1.1.2018 Yılbaşı
8.3.2018 Uluslararası Kadınlar Günü
21.3.2018 22.3.2018 Bahar Bayramı (Nevruz Bayramı)
18.5.2018 Anayasa ve Bayrak Günü
27.9.2018 Bağımsızlık Günü
6.10.2018 Hatıra Günü
12.12.2018 Tarafsızlık Günü