Türkiye Ve Türkmenistan'da Düzenlenen Belgelerin Tasdik Işlemleri

Aşkabat Büyükelçiliği 16.11.2017

Ülkemizde hazırlanarak Türkmenistan’da kullanılacak resmi belgeler ile Türkmenistan’da hazırlanarak Türkiye’de geçerli olacak resmi belgelerle ilgili onay işlemlerinde yeni bir uygulamaya geçilmesi gerekmiştir.

A-Türkiye’de düzenlenen belgelerin Türkmenistan’da geçerli olması için aşağıdaki işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir.

1) Düzenlenen belgedeki imza ve mührün, belgeyi düzenleyen kurumun bağlı olduğuil valiliğince tasdik edilmesi,

2) Valilik imza ve mührünün T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın Balgat (Ankara)’daki ana binasının Konsolosluk Bölümünden tasdik ettirilmesi,

3) T.C. Dışişleri Bakanlığı imza ve mührünün Ankara’da bulunan Türkmenistan Büyükelçiliğince veya Büyükelçiliğimizce (T.C. Aşkabat Büyükelçiliği) tasdik edilmesi,

-T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın imza ve mührünün Ankara’da bulunan Türkmenistan Büyükelçiliğince tasdik edilmesi halinde, ayrıca Büyükelçiliğimizce tasdikine ihtiyaç olmayacaktır.

-Ancak, T.C. Dışişleri Bakanlığı imza ve mührü Türkmenistan’ın Ankara’daki Büyükelçiliği tarafından onaylanmadan Türkmenistan’a gelinmiş ise, T.C. Dışişleri Bakanlığı’na ait imza ve mührün Büyükelçiliğimizce onaylanması da mümkün olacaktır.

4) Bu şekilde imza ve mühür onayı yapılacak belgelerin Türkmenistan’da kullanılabilmesi için Büyükelçiliğimizce ayrıca tercüme tasdiki yapılmayacak, işlem imza ve mühür onayı şeklinde gerçekleştirilecektir.

B-Türkmenistan’da düzenlenerek ülkemizde kullanılacak belgelerde de aşağıdakiuygulama geçerli olacaktır.

1)Türkmenistan’ın ilgili kurumlarınca düzenlenen belgeler Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanacaktır.

2) Türkmenistan Dışişleri Bakanlığınca onaylanan belgenin imza ve mühür onayı Büyükelçiliğimizce yapılacaktır.

3) Sözkonusu belgelerin Büyükelçiliğimizce tanınan tercüme bürolarından birisi tarafından yapılacak çevirisi Büyükelçiliğimizce onaylanacaktır.

Saygı ile duyurulur.


Pazartesi - Cuma

08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Büyükelçiliğimizin bulunduğu Göroglu Caddesi'nin eski adı olan "Şevçenko" olarak geçmekte olup Büyükelçiliğimizin sokak adı ve bina numarasıyla birlikte "Şevçenko 9" olarak tarif edilmesi kolaylık sağlayacaktır.
Ticaret Müşavirliği, Din Hizmetleri Müşavirliği, Kültür Müşavirliğimiz "Kültür Merkezi" olarak bilinen ayrı bir binada bulunmaktadır (Göroglu Caddesi 41, Ertugrul Gazi Camii'nin yanı).
1.1.2018 Yılbaşı
8.3.2018 Uluslararası Kadınlar Günü
21.3.2018 22.3.2018 Bahar Bayramı (Nevruz Bayramı)
18.5.2018 Anayasa ve Bayrak Günü
27.9.2018 Bağımsızlık Günü
6.10.2018 Hatıra Günü
12.12.2018 Tarafsızlık Günü