Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nin (dehukam) İngilizce Yüksek Lisans Programı

Aşkabat Büyükelçiliği 06.02.2020

Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM), deniz hukuku alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi, istihdam edilmesi ve bu çerçevede araştırmacı insan gücü yetiştirme programları uygulanması amacıyla 2015 yılından bu yana Ankara Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermektedir.

DEHUKAM, 2018-2019 akademik yılında yabancı öğretim üyelerinin de katıldığı Deniz Hukuku II. Öğretim İngilizce Yüksek Lisans Programını (Master Program in the Sea and Maritime Law) başlatmış ve halen yürütmektedir. Bu programda, hukuk fakültesi mezunu olsun ya da olmasın belirli sayıda Türk ve yabancı adayın, sınavla tezli ya da tezsiz yüksek lisans eğitimi alması planlanmıştır. Programın yeri Ankara olup, 2020-2021 akademik yılı Eylül 2020'de başlayıp Haziran Mayıs 2021'de sona erecektir. Başvurular, 2020-2021 akademik takviminde belirtilen tarihler arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün internet sayfasından yapılacaktır. (http://gradsocialsci.en.ankara.edu.tr).

Program, deniz hukuku alt dallarından üçünde uzmanlaşmaya yöneliktir:

i) Uluslararası Deniz Hukuku (Interational Law of the Sea),

ii) Deniz Ticaret Hukuku (Maritime Law),

iii) Deniz Güvenliği Hukuku (Maritime Security Law),

Dersi veren yerli ve yabancı eğitmenler, kendi alanlarının uzmanı olup, üst düzeyde deneyime sahip bulunmaktadır. Program ile ilgili detaylı bilgiye DEHUKAM'ın web sitesi (http://dehukam.ankara.edu.tr/en/about-the-program/ ) üzerinden ulaşılabilmektedir.

DEHUKAM’ın tezli yüksek lisans programına başvurmak isteyen yabancı öğrencilere "Türkiye Bursları" kapsamında burs sağlanacaktır.

2020 yılı Türkiye Bursları başvuruları 10 Ocak-20 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak olup, tüm uluslararası öğrencilere açıktır. Başvurular, https://www.turkiyeburslari.gov.tradresinden yapılabilecektir.
Türkiye Bursları kapsamındaki Lisansüstü Burs Programı şunları kapsamaktadır:

i) Üniversite ve Program Yerleşimi,ii) 1.100 TL aylık Burs,
iii) Bir sefere mahsus dönüş bileti,
iv) Okul ücreti,
v) Sağlık sigortası
vi) Konaklama.

_____________________________________________

Ankara uniwersitetiniň Deňiz hukugy baradaky amalyýet we gözleg merkeziniň Iňlis dilindäki magistratura okuwy

Deňiz hukugy baradaky amalyýet we gözleg merkezi (DEHUKAM), deňiz hukugy boýunça barlag geçiriji adamzat hümmeti ukybynyň güýçlendirilmegi, iş bilen üpjün edilmegi we şuňa laýyklykda barlag geçiriji adamzat hümmetini kämilleşdirmek boýunça okuw meýilnamalarynyň gollanmagy maksady bilen 2015-nji ýyldan bäri Ankara uniwersitetiniň çäklerinde öz işlerini alyp barýar.

DEHUKAM, 2018-2019-njy okuw ýylynda daşary ýurtly professor mugallymlaryň hem gatnaşmagy bilen iňlis dilinde alnyp barylýan Deňiz hukugy boýunça agşamky magistratura okuwyny (Master Program in the Sea and Maritime Law) başladyp häzirki güne çenli dowam etdirýar. Agzalan okuw, hukuk fakultetinden uçurum bolmak şertini goýman kesgitlenen möçberde türk we daşary ýurtly dalaşgärleri tezissyz ýa-da tezisly ýokary bilim okuwyna synag arkaly kabul etmegi meýilleşdirýär. Okuw Ankara şäherinde 2020-2021 okuw ýyly boýunça 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda başlaýar we 2021-nji ýylyň maý iýun aýynda tamamlanýar. Okuw boýunça Ankara uniwersiteti Jemgyýetçilik ylymlary institutynyň internet sahypasy arkaly 2020-2021 okuw senenamasynda görkezilen seneler aralygynda ýüz tutup bilersiňiz. (http://gradsocialsci.en.ankara.edu.tr).

Agzalan okuw, deňiz hukugynyň 3 sany filialy boýunça hünärmen derejesini gazanmaga ugrukdyrylan:
1)Halkara Deňiz Hukugy (International Law of the Sea),
2)Deňiz Söwdasy Hukugy (Maritime Law),
3)Deňiz Howpsuzlygy Hukugy (Maritime Security Law),

Okuw okadýan ýerli we daşary ýurtly professor mugallymlar, öz gollanmalary boýunça hünärmen derejesine eýe bolup ýokary derejede tejribeli bolýarlar. DEHUKAM-yň internet saýty (http://dehukam.ankara.edu.tr/en/about-the-program/ ) arkaly okuw maksatnamasy barada jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz.

DEHUKAM-yň tezisly ýokary bilim okuwy boýunça ýüz tutmak isleýän daşary ýurtly talyplar “Türkiye Bursları” (Türkiýäniň alyp haky meýilnamasy) çäklerinde talyp haky bilen üpjün ediler.

Türkiýäniň talyp haky meýilnamasy (Türkiye Bursları) ýüz tutmasy 2020-nji ýylyň 10-njy ýanwary- 20-nji fewraly aralygynda alynýar we ähli halkara talyp dalaşgärleri üçin açyk bolýar. Yüz tutma, https://www.turkiyeburslari.gov.tr

internet salgysy arkaly amala aşyrylýar.

Türkiýäniň talyp haky meýilnamasy boýunça ýokary bilim okuw maksatnamasy aşakdaky ýeňillikleri öz içine alýar:

i.Ýokary okuw jaýy we hünär üpjünçiligi,
ii.Aýda 1.100 TL talyp haky almak,
iii.Bir gezeklik gaýdyş uçar petegi,
iv.Okuw tölegi,
v.Saglyk ätiýaçlandyrmasy,
vi.Ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek.


Pazartesi - Cuma

08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Büyükelçiliğimizin bulunduğu Göroglu Caddesi'nin eski adı olan "Şevçenko" olarak geçmekte olup Büyükelçiliğimizin sokak adı ve bina numarasıyla birlikte "Şevçenko 9" olarak tarif edilmesi kolaylık sağlayacaktır.
Ticaret Müşavirliği, Din Hizmetleri Müşavirliği, Kültür Müşavirliğimiz "Kültür Merkezi" olarak bilinen ayrı bir binada bulunmaktadır (Göroglu Caddesi 41, Ertugrul Gazi Camii'nin yanı).
1.1.2018 Yılbaşı
8.3.2018 Uluslararası Kadınlar Günü
21.3.2018 22.3.2018 Bahar Bayramı (Nevruz Bayramı)
18.5.2018 Anayasa ve Bayrak Günü
27.9.2018 Bağımsızlık Günü
6.10.2018 Hatıra Günü
12.12.2018 Tarafsızlık Günü