T.c. Aşkabat Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinin Işleyişinde Yapılan Düzenlemeler

Aşkabat Büyükelçiliği 11.07.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 hastalığı salgını sebebiyle Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinin işleyişinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılması zarureti hasıl olmuştur:

1.COVID-19 hastalığı salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Türkmenistan tarafından alınan tedbirler çerçevesinde halihazırda kara, hava, deniz ve demiryolu ile ülkeden çıkışın mümkün olmadığı dikkate alınarak, herhangi bir mağduriyet oluşmasının önüne geçmek amacıyla, Türkmenistan’ın tarifeli dış hat seferlerinin başlamasına yeniden izin vereceği tarihe kadar, Türkmenistan vatandaşlarının vize başvuruları alınmayacaktır.

2. Konsolosluk Şubemizce aşağıdaki konulardaki acil işlemler, www.konsolosluk.gov.tr adresinden alınacak randevular çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

-Türkiye Cumhuriyeti pasaport başvuruları

-Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvuruları

-Vekaletname, muvafakatname, taahhütname

-Doğum bildirimleri

-Evlilik bildirimleri

-Vatandaşlık işlemleri

-Askerlik işlemleri

3. Aşağıdaki konulardaki acil işlemler için +99312940027 ve +99312940029 numaralı telefonlardan hafta içi mesai saatlerinde (sabah 9:00-13:00 ve 14:00-18:00) randevu alınması gerekmektedir.

-Türkmenekspertiz kurumundan alınan ihracatçı kayıt formlarının onay işlemleri

-Türkmenistan makamlarınca talep edilen vatandaşlık ve evlilikle ilgili yazılar

4. Türkmenistan makamlarınca düzenlenen ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan belgelerin tasdik işlemleri Büyükelçiliğimizde yapılmayacaktır (menfi). Bu türbelgelerin Türkmenistan’ın ülkemizdeki temsilciliklerinde ve bilahare Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda onaylanmak suretiyle geçerlilik kazanması mümkündür.

5. Olabilecek bilgi talepleri için+99312940027 ve +99312940029 numaralı telefonlardan Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne ulaşılması mümkündür.

6. Konsolosluk Şubemizde işlem yaptırmak isteyen başvuru sahiplerinin, önceden randevu almış olmaları ve maske dahil gerekli hijyen önlemlerini almaları koşuluyla, randevu saatinde ve refakatçisiz olarak Büyükelçilik binasına giriş yapmalarına izin verilecektir.

Saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Büyükelçiliğimizin bulunduğu Göroglu Caddesi'nin eski adı olan "Şevçenko" olarak geçmekte olup Büyükelçiliğimizin sokak adı ve bina numarasıyla birlikte "Şevçenko 9" olarak tarif edilmesi kolaylık sağlayacaktır.
Ticaret Müşavirliği, Din Hizmetleri Müşavirliği, Kültür Müşavirliğimiz "Kültür Merkezi" olarak bilinen ayrı bir binada bulunmaktadır (Göroglu Caddesi 41, Ertugrul Gazi Camii'nin yanı).
1.1.2018 Yılbaşı
8.3.2018 Uluslararası Kadınlar Günü
21.3.2018 22.3.2018 Bahar Bayramı (Nevruz Bayramı)
18.5.2018 Anayasa ve Bayrak Günü
27.9.2018 Bağımsızlık Günü
6.10.2018 Hatıra Günü
12.12.2018 Tarafsızlık Günü