Ülkemize Havayoluyla Girişlere İlişkin Pcr Testi İstemi Ve İngiltere, Danimarka, Güney Afrika’dan Türkiye’ye Girişlere Dair Güncel Duyuru

Aşkabat Büyükelçiliği 02.01.2021

1. Ülkemize hudut kapılarından geçişte COVID-19 PCR testi mecburiyeti getirilmesine ilişkin olarak yetkili kurumlarımızca alınan tedbirler Büyükelçiliğimizce 28 Aralık 2020 tarihinde duyurulmuştu.

2. Ülkemize yurtdışından hava yolu ile girişlere ilişkin olarak yetkili kurumlarımızca alınan güncel sağlık tedbirleri aşağıda kayıtlıdır:

- 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurtdışından Türkiye’ye havayolu ile giriş yapacak 6 yaş ve üstü yolcuların uçağın kalkışından önceki son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Negatif SARS-CoV-2 PCR test sonuçlarını ibraz etmeyen kişiler uçuşa kabul edilmeyecektir.

- Kara ve deniz yolu ile gelen kişilerin negatif PCR testi sonuçları giriş noktalarında kontrol edilecektir.

- Sözkonusu uygulamatransit ve transfer yolcuları kapsamayacaktır.

- Hudut kapılarından giriş esnasında negatif PCR testi sonucunu resmi otoritelere ibraz etmeyen kişiler, konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel vb.) karantinaya alınacaktır. Konaklayacak yeri olmadığını belirtenler ise İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenecek mekanlarda karantinaya alınacaktır.

- Bu kişilere karantina sürelerinin 7. gününde PCR testi yapılarak test sonuçları negatif çıkanların karantinaları 7. günün bitiminde sona erdirilecektir. PCR testleri pozitif çıkanların tedavileri ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılacaktır.

- Karantinaya alınacak kişilerin takibi açısından, hudut kapılarında bu kişilerden “COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu” doldurmaları istenecektir. Bu formlar 30 gün süresince muhafaza edilecek olup kişilerin bilgileri ivedilikle Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) kaydedilecektir.

- Yurtdışından gelen kişiler ve taşıtlara ilişkin veriler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bilgi sistemine (interaktif.hssgm) kaydedilecektir.

- Uçak mürettebatı, TIR şoförleri ve gemiadamları için PCR testi ve karantina uygulaması mecburiyeti bulunmamaktadır.

- Sözkonusu uygulamalar 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.

3. Diğer taraftan, 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, son 10 gün içerisinde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan ve Türkiye'ye gelen yolculara aşağıdaki tedbirler uygulanacaktır:

- Türkiye'ye gelen kişilerin, girişlerinden önceki son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Bu kişiler, konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel vb.) karantinaya alınacaklardır.Konaklayacak yeri olmadığını belirtenler ise İl Sağlık Müdürlüklerince belirlenecek mekanlarda karantina altına alınacaklardır.

-Karantina sürelerinin 7. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 7. günün sonunda karantinasının sona erdirilecektir.PCR testleri pozitif çıkanların tedavileri ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılacaktır.

- Karantinaya alınacak kişilerin takibi açısından, hudut kapılarında bu kişilerden “COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu” doldurmaları istenecektir. Bu formlar 30 gün süresince muhafaza edilecek olup kişilerin bilgileri ivedilikle Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYS) kaydedilecektir.

- Uçak mürettebatı, TIR şoförleri ve gemiadamları için PCR testi ve karantina uygulaması mecburiyeti bulunmamaktadır.

- Son 10 gün içerisinde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunmakla birlikte Türkiye üzerinden transit olarak üçüncü ülkelere seyahat edecek kişiler için PCR testi ve karantina zorunluluğu bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımıza ve ülkemize seyahat edecek diğer ülke vatandaşlarına saygıyla duyurulur.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Büyükelçiliğimizin bulunduğu Göroglu Caddesi'nin eski adı olan "Şevçenko" olarak geçmekte olup Büyükelçiliğimizin sokak adı ve bina numarasıyla birlikte "Şevçenko 9" olarak tarif edilmesi kolaylık sağlayacaktır.
Ticaret Müşavirliği, Din Hizmetleri Müşavirliği, Kültür Müşavirliğimiz "Kültür Merkezi" olarak bilinen ayrı bir binada bulunmaktadır (Göroglu Caddesi 41, Ertugrul Gazi Camii'nin yanı).
1.1.2018 Yılbaşı
8.3.2018 Uluslararası Kadınlar Günü
21.3.2018 22.3.2018 Bahar Bayramı (Nevruz Bayramı)
18.5.2018 Anayasa ve Bayrak Günü
27.9.2018 Bağımsızlık Günü
6.10.2018 Hatıra Günü
12.12.2018 Tarafsızlık Günü