Türkiye Cumhuriyeti

Aşkabat Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkmenistan'ın Çifte Vatandaşlığa İmkan Tanımaması Hakkında , 20.05.2011

1.  2008 yılında yürürlüğe giren Türkmenistan’ın yeni Anayasasının 7. maddesi uyarınca bir Türkmen vatandaşının ikinci bir vatandaşlığa sahip olması yasaklanmış, ikinci vatandaşlığa da sahip Türkmen vatandaşlarının, tek bir vatandaşlığı tercih etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Türkmenistan sınırları içerisinde ve ülkeye giriş çıkışlarda Türkmen vatandaşları,  sözkonusu uygulama esaslarına tabidir.

2. Türkmenistan’da başlayan yeni e-pasaport uygulaması kapsamında, 2013 yılında halihazırda kullanılmakta olan eski tip pasaportlar geçerliliğini yitirecektir. Anılan tarihe kadar Türkmen vatandaşlarının yeni pasaport edinmeleri gerekmekte, başvuruda bulunabilmeleri için diğer bir ülke vatandaşlığını taşımadıklarına dair belge ibraz etmeleri zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu çerçevede 2013 yılına kadar aynı zamanda Türkmen vatandaşlığı da bulunan vatandaşlarımızın hangi vatandaşlığı tercih edecekleri yönünde kararlarını vermiş olmaları, Türkmen vatandaşlığını korumaya karar veren kişilerin ise yeni tip pasaportlarını temin etmeleri Türkmenistan mevzuatı uyarınca gerekmektedir.