Türkiye Cumhuriyeti

Aşkabat Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Maliye Bakanlığından Alınan Beyannameler , 27.02.2013

DUYURU

 

Maliye Bakanlığından alınan,

 

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Eki,

- Zirai Kazançlara Ait Bildirim Formu,

- Gayrımenkul Sermaye İradına İlişkin Ek Föy

 

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinden temin edilebilmektedir.

Bilgilerine.