Türkiye Cumhuriyeti

Aşkabat Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

2015 Yılı Milletvekili Genel Seçimleri Hakkında Duyuru , 06.02.2015

Değerli Vatandaşlarımız,

1) 18 Mayıs 2012’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6304 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yurtdışındaki seçmenlerin, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında bulundukları ülkelerde oy vermeleri hüküm altına alınmış olup, 2015 yılı yaz aylarında yapılacak milletvekili genel seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanmaları mümkün olabilecektir.

2) Bu çerçevede;

Büyükelçiliğimiz görev bölgesinde 2015 Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlerde, Türkmenistan’da yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (

https://www.ysk.gov.tr/
) kontrol etmeleri mümkündür. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, seçimlere ilişkin bilgilendirme e-posta mesajları gönderilebilmesini teminen, anılan Kurul’un web sayfasında (www.ysk.gov.tr) bulunan “yurtdışı seçmen sorgulama” bölümüne  “e-posta” bilgisi eklenmiştir. Bu sayede, yurtdışı seçmen kütüğü kaydını kontrol etmek amacıyla “yurtdışı seçmen sorgulama” bölümüne giriş yapacak vatandaşlarımızdan temin edilen e-posta adreslerine, seçimlere ilişkin gerekli bilgilendirme mesajları gönderilebilecektir.

Ayrıca, “Adres Kayıt Sistemi”nde kaydı bulunmayan veya adres bilgisinde değişiklik olan vatandaşlarımızın, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıt olabilmeleri veya mevcut kayıtlarındaki adres bilgilerini güncelleyebilmeleri için nüfus cüzdanları ile birlikte Aşkabat Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine şahsen başvurmaları da mümkündür.

           Saygıyla duyurulur.

            T.C. Aşkabat Büyükelçiliği